Бюджет

Категория: Бюджет
Публикувана на Вторник, 14 Юли 2020
Написана от Administrator
Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

 


 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕT ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА


Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2016 година

 

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА


Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2015 година

 

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА


Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 година

 

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2014 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2014 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2014 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА