Дневен режим, графици

Категория: За учениците
Публикувана на Петък, 14 Септември 2018
Написана от Administrator

ДНЕВЕН РЕЖИМ:

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН


ГРАФИЦИ за провеждане на контролни и класни работи в начален и прогимназиален етап 

ГРАФИК за дежурство на учителите

ГРАФИК СИП /свободноизбираема подготовка/

ГРАФИК за провеждане на допълнителния час по физическо възпитание и спорт

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

ГРАФИК за консултации на ученици