Вътрешни правила

Категория: Профил на купувача
Публикувана на Понеделник, 14 Септември 2015
Написана от Administrator
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕЛО ГИТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕЛО ГИТА

Съгласно изисквания на Закона за обществените поръчки: "Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност".

В този раздел ОУ "Васил Левски" ще публикува информация свързана с възлагането на обществени поръчки съгласно ЗОП.