Административни услуги

Категория: За училището Публикувана на Вторник, 22 Януари 2019 Написана от Administrator

1. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.               


2. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.


3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.


4. Издаване на удостоверения за преместване на ученици в общинските и държавни училища. Приемане на деца в първи клас в държавните и общински училища. Приемане на ученици в пети клас по училищен прием в неспециализираните училища.

->ЗАЯВЛЕНИЕ за записване

->ЗАЯВЛЕНИЕ за преместване


5. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.


 

 

Посещения: 593