Екип

Категория: Екип
Публикувана на Петък, 14 Септември 2018
Написана от Administrator

ЕКИП

  •  Николай Недев Койнов – директор
  •  Екатерина Петкова Балева –  учител в подготвителна група
  •  Тихомир Танев Танев – учител в начален етап на основното образование
  •  Мария Тодорова Костадинова учител в начален етап на основното образование
  •  Илиана Митева Комбакова –  старши учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап на основното образование
  •  Атанаска Добрева Танева – учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап на основното образование
  •  Десислава Емилова Арабаджиева – учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап на основното образование
  •  Тодор Стоянов Тодоров –  учител ЦДО - начален етап на основното образование
  •  Радко Русенов Русенов – учител ЦДО - прогимназиален етап на основното образование